Monday, December 3, 2012

Download Arane mangsa ( Pranata mangsa )

Untuk memulai bercocok tanam pada umumnya masyarakat jawa ( termasuk masyarakat Weru ) masih mengunakan perhitungan musim atau lebih dikenal dengan Petungan Musim atau Pranata mangsa, yang berpedoman dengan musim kemarau ( ketiga ) dan musim penghujan ( rendeng ) dalam satu tahun.

Dan berikut adalah daftar Pranata Mangsa yang dipadukan dengan penanggalan kalender masehi.

Klik disini untuk download ( file PDF )

Semoga bermanfaat
Baca Selanjutnya...

Thursday, August 30, 2012

Bawang ( Bawang Putih )

Bawang

Bawang Putih ( bawang;bhs Jawa) ternyata selain untuk bumbu masak mempunyai beberapa manfaat diantaranya :
Baca Selanjutnya...

Thursday, July 19, 2012

Jangan Asem

Cuaca pas panas gini enakan makan siangnya sama " Jangan Asem " nih seger.....dari dulu cuma makan melulu belum pernah bikin sendiri ( maklum aku kan laki-laki jd tdk bisa masak wajar lah... walau banyak juga laki-laki yang jago masak..). Kalau pas aku kecil dulu Jangan Asem sering menemani aku makan, baik makan pagi, siang ato malam ya disamping murah dan mudah didapat bahan-bahannya kayaknya juga jadi menu kegemaran.
Penasan resepnya, aku cari saja lewat Google dan inilah resep yang aku temukan :
Baca Selanjutnya...

Tuesday, July 10, 2012

Kosok Balen


kosok balen yaiku tembung sing tegese lelawanan


A
abot >< entheng
andhap asor >< degsura, murang tata
adhem >< panas
adol >< tuku
agung >< asat
akeh >< sethithik
ala >< becik
angel >< gampang
angok >< rob
anggak >< grapyak
apal >< lali
atos >< empuk
Baca Selanjutnya...

Tembung Kawi, Basa Kawi

A

agni : geni
aji : ratu
akasa : langit
amba : aku
andaka : bantheng
angga : awak
angkara : srakah
ardi : gunung
aris : alon
arsa : arep
astha : wolu
atmaja : anak
aywa : aja
B

bantala : lemah
baskara : srengenge
basuki : slamet
brama : geni
bramantya : nesu
brastha : rusak
C
cakara : rodha
candra : rembulan
caraka : utusan
catur : papat
cipta : pikir
citra : rupa/gambar
D
dahana : geni
danawa : buta
dasa : sepuluh
datan : ora
dirgantara : langit
ditya/diyu : buta
driya : ati
duk : nalika
duksina : kidul
dulu : deleng
duta : utusan
duhkita : susah
dwi : loro
dwi pangga : gajah
dwija : guru
E

eka : siji
enu : dalan
erawati : bledheg
emawa : segara
esa : siji
esthi : karep
G

gahana : jurang
garba : weteng
gapura : lawang
gagana : langit
giri : gunung
gita : cepet/age
gung : gedhe
guntur : gludug
guruh : bledheg
gya : enggal
gahana : jurang
garba : weteng
gapura : lawang
gagana : langit
giri : gunung
gita : cepet/age
gung : gedhe
guntur : gludug
guruh : bledheg
gya : enggal
J
jala : banyu
jaladara : mendhung
jaladri : segara
janma : manungsa
jaya : menang
jenar : kuning
K :
kaga : manu
kadya : kaya
kalbu : ati
kalpika : ali-ali
kapti : karep
kapiyarsa : keprungu
kardi/karya : gawe
karta : aman
kartika : lintang
kayun : karep
kencana : emas
kintaka : layang
kisma : lemah
kresna : ireng
kukila : manuk
kuncara : misuwur
kusuma : kembang
kuwawa : kuwat
L
lampus : mati
langking : ireng
lastri : bengi
laya : panggon
lebda : pinter
lena : mati
lir : kaya
loh jinawi : subur banget
ludira : getih papan
lumaksana : mlaku
M
madya : tengah
makarya : nyambut gawe
manggala : panggede
manjing : mlebu
marga : dalan
marta : sabar
maruta : angin
mijil : metu
mina : iwak
mitra : kanca
miyarsa : krungu
mudha : enom
mulat : weruh
murwani : miwiti
murda : sirah
muksa : ilang
mustaka : sirah
N
nala : ati
narendra : ratu
narmada : kali
nata : ratu
nawala : layang
nendra : turu
netra : mripat
nuladha : niru/nyonto
nuswa : pulo
P
pabaratan : peperangan
pada : sikil
palagan : peperangan
palastra : mati
pambayun : pembarep
panca : lima
pancakara : padu/perang
panti : omah
pangaksama : pangapura
pangastuti : sembah
pangupajiwa : panguripan
paramarta : luhur
pawiyatan : sekolah
pindha : kaya
pita : kuning
padangga : gamelan
praja : negara
pralaya : mati
prapta : teka
pratiwi : lemah
prawira : kendel
priya : lanang
priyangga : dhewe
puma : rampung
puspita : kembang
R
rahayu : slamet
raga : awak
ratri : bengi
rawi : srengenge
rekta : abang
rena : ibu
roga : lara
rukmi : emas
S
samirana : angin
samodra : segara
sasana : papan/panggonan
sanggraha : cawisan
sardula : macan
sarira : badan
sarpa : ula
sasangka : rembulan
sasmita : tandha
siswa : murid
sitaresmi : rembulan
siwi : anak
soca : mripat
sona : asu
songsong : payung
sotya : inten
sudarma : bapak
sudarsana : contoh
sato : kewan
seta : putih
segra : gelis/cepet
sila : patrap
sira : kowe
sirna : ilang
sudira : digdaya
sungkawa : susah
sunu, suta : anak
sura : wani
sweda : kringet
T
tan : ora
tanaya : anak
taru : wit
taruna : enom
tinon : katon
tirta : banyu
trusta : seneng
turangga : jaran
tyas : ati
U
upaya : golek
upiksa : weruh
usada : tamba
utama : becik
W
waluya : waras
wana : alas
wanara : kethek
wardaya : ati
warih/we : banyu
warsa : taun
wasana : pungkasan
waspa : luh
wastra : sandangan
wibi : ibu
wicara : gunem
widya : pinter
wil : buta
wilis : ijo
wira : prajurit
wisma : omah
wisuda : angkat
wiyati : langit
wredha : tuwa
wukir : gunung
wuyung : kasmaran
Y
yasa : gawe
yayah : bapak
yitna : ngati-ati
yoga : anak
yogya : becik
yuda : perang
yuwana : slamet
ywa : aja
Baca Selanjutnya...

Arane Wilangan, Jenenge Wilangan

1 : eka
2 : dwi
3 : tri
4 : catur
5 : panca
6 : sad
7 : sapta
8 : hastha
9 : nawa
10 : dasa
100 : satus
1.000 : sastra
10.000 : saleksa
100.000 : sakethi
1.000.000 : sayuta
Baca Selanjutnya...

Werno

abang : rekta
putih : seta/pinggul
kuning : pita/jenar
ijo : wilis
ireng : langking/kresna
biru : maya/nila
Baca Selanjutnya...

Arane Windu, Jenenge Windu

Adi : Linuwih
Kunthara : Ulah
Sangara : Banjir
Sancaya : Srawung
Baca Selanjutnya...

Arane Taun, Jenenge Taun

  1. Alip
  2. Ehe
  3. Jimawal
  4. Je
  5. Dal
  6. Be
  7. Wawu
  8. jumakir
Baca Selanjutnya...